fbpx

Új Közös Agrárpolitika 2

Feltételesség első rész

Ahogy arra az előző cikkemben már utaltam (ha nem olvastad katt ide), az előttünk álló
években egy új támogatási rendszert kell, megszokunk. Az eddigiekben a
felvehető támogatások mértékéről írtam, most következhetnek azok a részek amik
megmutatják milyen feltételrendszernek kell megfelelnünk. A következő két
cikkben a Feltételesség nyolc pontját fogom kielemezni, amelyek minden
gazdálkodó számára kötelezően betartandó lesz, ha szeretne alap jövedelempótló
támogatásban részesülni.

Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot 1

„Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján.”

A 2018-as referencia értéktől való maximális 5%-os eltérés lehetséges. Amennyiben az országos eltérés meghaladja az 5%-ot, visszaállítási kötelezettség keletkezik.

Mit is jelent ez?

Minden évben az egységes kérelmek beadása után az Államkincstár összeveti az állandó gyepterületek összeségét és, ha ez a hektármennyiség 5%-nál kisebb, mint a 2018-as hektárérték akkor visszaállítási kötelezettsége lesz a gazdálkodóknak.

De kire esik a választás?

Azon gazdálkodókat érintheti ez a visszaállítási kötelezettség, akik a megállapított 5%-os eltérés évet megelőző két naptári évben benyújtott egységes kérelmek alapján állandó gyepterületet törtek fel. Ez alól kivételt képeznek azok akik erdőtelepítést végeztek, de a karácsonyfa-ültetvény vagy energetikai faültetvény telepítések nem számítanak erdőtelepítésnek, így ezen két csoport ebből a kivételbe nem tartoznak bele.

A kincstár tárgyév december 31-ig mindenkit kiértesít, akinek visszaállítási kötelezettsége van, és azoknak ezen visszaállítást a következő egységes kérelem jogvesztő beadási határidéig meg kell valósítaniuk.

A visszaállításnak nem szükséges ugyanazon a területen megvalósulnia, kivéve, ha érzékeny gyepterület feltörése volt, ez esetben ugyanoda szükséges visszatelepíteni a gyepet. A visszatelepítés megoldható ideiglenes gyepterület állandó gyepterületé minősítésével is.

Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot 2

„Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme”

CSAK 2025-TŐL KERÜL BEVEZETÉSRE EZ A FELTÉTELESSÉG

A MePAR-ban vizes élőhelyként lehatárolt objektumok fenntartása kötelező, az ország egész területén.

Ennek a pontnak az élesedésének időpontjában egy új lehetőség fog megnyílni a gazdálkodók előtt. Ezek a pályázatok mind a nem termelő területek létesítéséről és fenntartásáról fognak szólni. Érdemes lesz majd megszokni ezen fogalmakat mert sokat vissza fog köszönni a folytatásban. Íme, a várható pályázatok:

1.      Földhasználat váltás, illetve az élőhelyek helyreállítását elősegítő nem termelő beruházások

2.    Környezeti vagy klímavédelmi célú agrár-erdészeti rendszerek telepítése

3.      Vízvédelmi célú nem termelő beruházások

E vállalások átlagosan hét évig tudnak majd kiegészítő bevételt nyújtani a gazdálkodóknak, nem beszélve arról, hogy az új támogatási rendszerben, kiemelt fontosságúak lesznek a nem termelő beruházások.

Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot 3

„A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból”

Tehát tartót égetni csak abban az esetben szabad, ha zárlati károsító van jelen a területen és erre a növény-egészségügyihatóság erről határozatban engedélyt ad. A legjobb, ha nem is gondolunk erre a megoldásra, mert az égetéssel óriási problémákat okozunk a talaj biológiai életébe, ami hosszútávon nagyon nem kifizetődő.

Helyes mezőgazdaságiés környezeti állapot 4

„Vízfolyások menténvédelmi sávok kialakítása”

A fogalom nem ismeretlen csak 2023-tól szigorodnak a feltételek:

Nemcsak mű és szerves trágya nem juttatható ki, hanem innentől növényvédőszert sem szabad kijuttatnunk ezeken a területeken.

Tehát MePAR-ban jelölt vízfolyások partvonalától 5 méterre nem juttatható ki sem műtrágya sem szerves trágya sem növényvédőszer. Ha az érintett tábla 50 méternél nem szélesebb vagy nem haladja meg az 1 hektárt akkor az 5 méter 3 méterre csökkenthető lesz. Völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól számított 5 méteren belül és 5000 négyzetméternél nagyobb állóvizek partvonalától számított 20 méteres sávban sem juttathatok ki ezen anyagok.

Itt azonban fontos megjegyeznem, hogy ha ezekben a sávokban nem folytatunk mezőgazdasági termelést, akkor azok nem termelő területként elszámolhatok lesznek. Az újítás az idéntől pedig az lesz, hogy a gazdálkodók a nem termő területeikre is meg fogják kapni a teljes támogatási összeget így emiatt nőni fog sok gazdálkodónak a támogatható területeinek mértéke tehát nagyobb támogatási összeget igényelhetnek majd. A személyes véleményem, hogy ezeket az egyébként is sokszor rizikósan művelhető területeket, vissza kell adni a természetnek és nem beszélve arról, hogy majd Nem termelő beruházások keretében várhatóan 2025-től pályázati kereteken belül igen nagy összegeket lehet majd támogatásként felvenni.

Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot 5

„Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése, figyelembe véve a leejtőmeredekséget is”

Az erózió ellen eddig is érvényben volt szabályzás, ami annyiban merült ki, hogy szeptember 30-ig a minimális talajborítottságot fenn kellett tartani. Viszont ez átkerült egy másik Helyes mezőgazdasági és környezeti állapotba. Az új szabályozás értelmében 12%-os leejtésnél nagyobb területeken kapás növények valamint őszi káposztarepce 24 cm-nél nagyobb sortávon való termesztése tilos. Tehát ezen területeken a termesztendő növénykultúrák száma igen lecsökkenhet. Ugyanakkor egyes technológiák betartásával lehetőségünk lesz ilyen növények vetésére. Direktvetéses technológiával vagy szintvonalas és/vagy rétegvonalakkal párhuzamos műveléssel. Vagy ha az eróziós jegyeket mutató útvonalakon füvesített vagy fás védősávokat telepítünk. Itt megint megemlíteném az fentebb elhangzottakat, miszerint ezekre a sokszor erodálódott, termelésre már nem annyira alkalmas területekre nem termelő beruházásokat teszünk, akkor plusz pályázati pénzekhez tudunk majd jutni, amellett, hogy színesítjük biodiverzitásunkat még biztonságosabbá is tehetjük gazdaságunkat.

A következő cikkemben folytatni fogjuk a Feltételesség maradék három pontjának a kielemzését. Addig is ha bármilyen kérdésetek felmerülne, bátran keressetek bármely elérhetőségen.

Üdv: Morva Tamás

Morvanövénydoki Kft.