fbpx

Közös Agrárpolitika 4

Agrár Ökológiai Program első rész

Miután átrágtuk magunkat a Feltételesség rendszerén (ha még nem olvastad katti ide) ideje megismerkednünk az idei év legnagyobb újításával az Agrár Ökológiai Program támogatási rendszerével röviden az AÖP-vel. A figyelmeseknek feltűnhet némi áthallás a jogcím neve és az Agrár Környezet-gazdálkodási támogatás között. Nem véletlen a dolog, hiszen ez a támogatási forma az előző AKG elemeit is tartalmazza, azzal a különbséggel, hogy itt a vállalásainkat egy évre tesszük.

De kezdjünk is bele az ismertetésbe:

Az első és legfontosabb tény, hogy aki szántó területeire behozza ezt a támogatást, és küszöbértéken felül van ültetvénye és vagy gyep területe is akkor az összes területére választania kell az AÖP vállalásokat és ezzel együtt a támogatást is. Ez egy fix összegű támogatás lesz, amit hektáralapon fognak megkapni a termelők. De mi is az a küszöbérték teheti fel jogosan mindenkinek a kérdést. Három dolgot kell itt megjegyeznünk, az 1. hogy szántó és gyep esetében 5 hektár a küszöbérték, 2. ültetvény esetében 1 hektár és a 3. hogy Natura 2000 gyepterületekre nem kötelező választanunk az AÖP támogatást akkor sem, ha a küszöbérték feletti területtel rendelkezünk. Viszont ha küszöbérték alatti a területünk és arra nem választjuk az AÖP-t akkor arra nem jár AÖP kifizetés, de attól hogy küszöbérték alatti a hasznosításunk mérete még választhatjuk rá az AÖP-t és kaphatunk kifizetést is rá.

Nézzük meg ezt egykét példával, hogy jobban rögzüljön.

      1. példa: A gazdálkodónak 50 hektár szántó, 6 hektár gyep és 3 hektár ültetvény van a használatában.

Ebben az esetben, ha a gazdálkodó szeretné az ültetvényére vállalni az AÖP előírást akkor nem lesz választása, kénytelen lesz az összes területén AÖP támogatást igényelni, és betartani a vállalásokat.

       2. példa: A gazdálkodónak 50 hektár szántó, 4 hektár gyep és 0,5 hektár ültetvény van a használatában.

Jelen helyzetben, ha a gazdálkodó szintén az ültetvényére szeretné vállalni az AÖP támogatást akkor a szántó területein kötelező lesz neki vállalásokat tenni. Mert küszöbérték feletti a szántója míg gyepterületein nem szükséges megtennie ezen vállalásokat hiszen küszöbérték alatti területtel rendelkezik. Természetesen vállalhatja az előírást. Itt ami lényeges, hogy ha mi küszöbérték alatti területtel vállaljuk az AÖP-t akkor a küszöbérték feletti területeinkre már nem lesz választási lehetőségünk.

         3. példa: A gazdálkodónak 50 hektár szántó, 6 hektár gyep, 7 hektár Natura2000 gyep és 0,5 hektár ültetvény van a használatában.

Az eset itt bonyolódik a legjobban, tehát a gazdálkodó vállalni akarja a sima gyepterületeire az AÖP kiírást. Emiatt szántóterületein nincs választása, hiszen küszöbérték feletti területtel rendelkezik. Ültetvénnyel hasznosított területein a gazdálkodó dönthet az AÖP vállalásáról, hiszen küszöbérték alatti a terület. És itt csatlakozik a Natura2000 területek, amik teljes egészében küszöbérték alattia. Tehát a pályázó dönthet úgy, hogy nem lép bele az AÖP programba a Natura2000 gyepterületeivel! Annak ellenére is, hogy a területmérete meghaladja a gyepek küszöbérték méretét. Természetesen ebben az esetben támogatást sem fog kapni ezekre a hektárokra, de vállalásai se lesznek több, mint amit a Feltételesség rendszerével meg kellett tennie.

Az AÖP vállalásokat minden évben az egységes kérelem beadásával egyidőben fogjuk vállalni a területeinkre. Ez a kötelezettségvállalás egy évre fog szólni az adott év január 01.-től az adott év december 31.-ig kell majd betartanunk/megvalósítanunk.

Minden egyes megkezdett évben a gazdálkodónak a különböző feltétételrendszerekből, amit az AÖP esetében „Jó gyakorlat”-nak nevezünk, választania kell minimum 2 pontnyi, de maximum 4 pontnyi vállalást. Ezt a vállalást minden kategóriába meg kell tenni. Tehát szántónál, gyepnél, Natura2000 gyepnél illetve ültetvénynél. Természetesen akkor, ha vállaljuk az AÖP-t és küszöb érték feletti a területünk, vagy úgy döntünk, hogy küszöbérték alatti területeinket is bevisszük az AÖP támogatás rendszerébe.

Fontos kritériuma ennek a támogatási rendszernek, hogy az elektronikus gazdálkodási napló vezetése, ami kötelező lesz a támogatás során. Ezt a naplót, mindig a következő év január 31-ig fel kell töltenünk a hatóság által biztosított felületre. Ennek a naplónak a nem vezetése komoly szankciókkal fog járni.

A támogatás alap feltételeivel megismerkedtünk, jöhetnek a Jó gyakorlatok ismertetése a különböző hasznosítási területeken. Ezt a cikksorozat folytatásában fogom ismertetni, mert ez a rész véleményem szerint elég feldolgozandó információt tartalmaz.

Mindenkit arra bátorítok, hogy ha kérdése lenne az eddig elhangzottakról, forduljanak bizalommal hozzánk.

Üdvözlettel: Morva Tamás

Morvanövénydoki Kft.